Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de meest gevraagde praktische informatie. U vindt alle praktische informatie in onze schoolgids.

spon_dekiem_okt23_06_2023

Schooltijden

Maandag:8:45 uur - 14:15 uur
Dinsdag:8:45 uur - 14:15 uur
Woensdag:8:45 uur - 14:15 uur
Donderdag:8:45 uur - 14:15 uur
Vrijdag:8:45 uur - 14:15 uur

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, verzoeken wij vriendelijk hun kind tussen 8.25 uur en 8.40 uur te brengen. 

Taxi's parkeren op het terrein voor de school, de kinderen lopen door de hoofdingang naar binnen en 's middags weer naar buiten.

Ouders parkeren hun auto buiten het terrein van de school en brengen hun kind naar de buitendeur van de groep (begane grond) of de ingang van de serre op het plein (eerste verdieping). 's Middags halen ouders hun kind weer op dezelfde plek op.

Pauze

Alle groepen hebben 's ochtends een pauze van vijftien minuten. Het tijdstip verschilt per groep. Leerlingen nemen zelf hun lunch mee naar school. Tussen de middag eten de kinderen in groepsverband samen met de groepsleiding en kunnen zij onder toezicht buitenspelen op het plein.

Ziek melden

Ziek melden of een andere vorm van afwezigheid van uw kind kunt u via ons communicatiemiddel Social Schools doorgeven.

Vergeet u niet de vervoerder op de hoogte te brengen.

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakanties 2023-2024

 • Herfstvakantie - 16 oktober t/m 20 oktober 2023 
 • Kerstvakantie - 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 
 • Voorjaarsvakantie - 19 t/m 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag - 29 maart 2024 
 • Tweede paasdag - 1 april 2024 
 • Meivakantie - 29 april t/m 10 mei 2024 
 • Tweede Pinksterdag - 20 mei 2024 
 • Zomervakantie - 15 juli t/m 23 augustus 2024 

Vrije dagen leerlingen

 • 19 september 2023 
 • 16 november 2023
 • 5 maart 2024
 • 28 maart 2024
 • 29 mei 2024
Vrijwillige ouderbijdrage

In 2021 is de wet op het vragen van een vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. In het kort komt het er op neer dat ook als er door ouders niet betaald wordt, leerlingen niet van activiteiten mogen worden uitgesloten. Gelukkig gebeurde dat ook niet op Kiem en mogen alle kinderen altijd meedoen! 

Op Kiem wordt vanaf het schooljaar 2022-2023 geen enkele bijdrage meer aan de ouders gevraagd. Alle activiteiten vallen onder het schoolcurriculum en worden door school bekostigd.

Ongeoorloofd verzuim

In geval van ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers en bij herhaling worden deze opgeroepen voor een gesprek op school. De schoolleiding moet een melding doen bij de leerplichtambtenaar zodra uw kind zonder geldige reden meer dan drie achtereenvolgende schooldagen verzuimt. 

De leerplichtambtenaar onderzoekt de zaak en zoekt samen met u en de school naar een oplossing. Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar in laatste instantie proces verbaal opmaken.

Verlof aanvragen

Extra verlof kan uitsluitend verleend worden voor in de leerplichtwet beschreven omstandigheden, zoals bepaalde feestdagen of een huwelijk. Verder kan extra verlof worden verleend voor 'gewichtige omstandigheden'. De schoolleiding moet dit beoordelen en zal bij dat oordeel altijd het schoolbelang van de leerling zwaar laten wegen.

Vakanties mogen alleen worden opgenomen tijdens de schoolvakanties. Indien dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, kan worden onderzocht of er een wettelijke mogelijkheid bestaat om buitengewoon verlof te verlenen. Voor extra vakanties of verlenging van vakanties kan geen toestemming worden verleend. Verlof van meer dan tien dagen moeten altijd voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar.

Tegen het besluit van de school om geen verlof te verlenen, kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar of bij de rechtbank. Bij ongeoorloofd verzuim kan door de leerplichtambtenaar een boete worden opgelegd aan de ouders. Ook de school kan worden aangesproken op het ten onrechte verlenen van extra verlof.

Voor het aanvragen van extra verlof moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de schoolleiding. Dit doet u via de optie verlof aanvragen in Social Schools.

Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl en op www.dienstgezondheidjeugd.nl onder het thema 'jeugd & onderwijs'.

Meer weten?

Staat de informatie die u zoekt hier niet tussen? Download dan onze schoolgids of neem een kijkje op onze download-pagina waar u alle gidsen, protocollen en formulieren kunt bekijken.