Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ouders en de school

Kiem hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking tussen ouders en school. Een goede afstemming tussen ouders en school komt het kind ten goede.

spon_dekiem_okt23_04_2023

Samenwerking ouders

Wanneer school en ouders samen optrekken heeft dit een positieve invloed op de leerprestaties en het sociaal- emotioneel functioneren van de leerling. Daarom streven we ernaar om samen met alle betrokkenen een zo optimaal mogelijk leer- en leefklimaat te scheppen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen manier.

Aanspreekpunt

Het eerste aanspreekpunt voor ouders is de groepsleiding. Zij kunnen uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar andere medewerkers van Kiem. Het tweede aanspreekpunt zijn de IB’ers.

Persoonlijk contact

Aan het begin van ieder schooljaar organiseert Kiem voor ouders een informatieavond. Het programma van deze avond bestaat uit algemene schoolinformatie en groepsspecifieke informatie. In november is er een inloopavond. De leerlingen kunnen dan aan familie en bekenden laten zien wat zij in de klas gedaan hebben vanaf het begin van het schooljaar. Bij sommige vieringen en activiteiten nodigen wij ouders ook uit aanwezig te zijn.

Drie keer per jaar organiseert Kiem oudergesprekken (voortgangsgesprekken) waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Jaarlijks krijgt de leerling een portfolio mee naar huis, waarin werk is verzameld waar de leerling trots op is.

Social Schools

Verder werkt Kiem met de ouderapp Social schools. Deze app werkt als een soort digitaal ‘heen-en-weer schrift’. Als er vragen zijn of als u iets wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de groepsleiding van uw kind, bij voorkeur na schooltijd. Via deze link kunt u meer lezen over Social Schools en de app downloaden.

Medezeggenschapsraad

Een formele vorm van ouderparticipatie is deelname aan de medezeggenschapsraad (MR). Ouders die graag meedenken en betrokken willen zijn bij het beleid van de school kunnen deelnemen aan de medezeggenschapsraad. De MR geeft advies aan de schooldirectie of geeft instemming over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De ouders in de MR zijn gesprekspartner van de directie namens alle ouders. De MR kan bij dit alles gebruik maken van een aantal wettelijke rechten (WMS). Alle bevoegdheden van de MR en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Wilt u in contact komen met de MR kan dit via: mrkiem@spon.nl