Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Aanmeldprocedure

Wilt u uw kind aanmelden voor Kiem? Dan heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

SPON_deKiem_okt23_15_2023

Onze aanmeldprocedure

Voor plaatsing in het Speciaal Onderwijs (SO) is een zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband van uw woonplaats (of de vestigingsplaats van de huidige school van uw zoon/dochter) is verantwoordelijk voor het afgeven van de TLV.

Op het moment dat er in goed overleg met u als ouder door het Samenwerkingsverband een TLV SO is afgegeven, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek en een rondleiding door de school wordt samen met u bekeken of Kiem de juiste plaats is voor uw kind. Het definitieve plaatsingsbesluit wordt genomen op basis van dit bezoek, de dossierstudie en een observatie.

Zodra de plaatsing definitief is kunt u het inschrijfformulier invullen en op Kiem inleveren, met het ingevulde formulier geeft u de school de noodzakelijke persoonlijke gegevens. Nieuwe leerlingen maken in de weken voor de start, kennis met de groepsleiding.

Er zijn twee instroom momenten in het schooljaar: de eerste schooldag na de zomervakantie en de eerste schooldag na de Kerstvakantie. Dit geldt niet voor leerlingen die 4 jaar zijn geworden en voor kinderen die zijn verhuisd, zij worden lopende het schooljaar geplaatst.