Kiem,
Onderwijs met Zorg

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Om als leerling op Kiem geplaatst te kunnen worden is er een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze worden door de Samenwerkingsverbanden afgegeven. Van de volgende samenwerkingsverbanden volgen er veel leerlingen onderwijs op Kiem:
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht: https://swvdordrecht.nl/
Samenwerkingsverband Drechtsteden: https://www.swv-drechtsteden.nl/
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA https://www.swv-riba.nl/
Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Hoeksche Waard https://swv2804.nl/
Samenwerkingsverband Driegang https://www.driegang.nl/