Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Onderwijs met zorg

Kiem is een school voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. De school heeft voor deze doelgroep een passend, breed en uniek onderwijsaanbod.

SPON_deKiem_okt23_10_2023
SPON_deKiem_okt23_17_2023
Over onze school

Kiem is een algemeen bijzondere school. Dit betekent dat het onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Ouders, leerlingen en teamleden met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen kunnen elkaar dagelijks ontmoeten met respect voor de levens- en maatschappij-beschouwing van de ander.

Het schoolgebouw

Kiem is gevestigd in een ruim opgezet en licht gebouw in Dordrecht. Met oog voor natuur en milieu, sieren duurzaam hout en andere natuurlijke materialen de buiten- en binnenkant van het pand. De vele plekken met daglicht zorgen voor een lichte en prettige leeromgeving. 

Het gebouw bestaat uit een groot aantal ruimtes, klein en groot, die voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt. Er zijn plekken waar leerlingen individueel, in kleine of grotere groepen, kunnen leren. Er zijn verschillende ateliers. Dit zijn ruimtes ingericht rondom vakken en thema’s, zoals het muziekatelier en het kunstatelier. 

Daarnaast zijn er verzorgings- en behandelruimtes (of therapieruimtes). Uiteraard zijn deze ruimtes voor al onze leerlingen goed toegankelijk. Het schoolplein is een stimulerende omgeving voor onze leerlingen. 

Er is een speciaal Cruyff Court. Dit sportveld, mogelijk gemaakt door de Cruyff Foundation, is zo ingericht dat al onze leerlingen actief aan sport kunnen deelnemen of door middel van een passievere vorm sport en spel kunnen ervaren. Er zijn ook schommels, klimrekken, een zandbak en een rolstoelschommel. 

In het gebouw van Kiem treft u ook een aantal andere zorgaanbieders, waaronder Gemiva (Naschoolse opvang met zorgindicatie), SDK Kinderopvang (Buitenschoolse opvang) en Rijndam Kinderrevalidatie (met o.a. een therapeutische peutergroep). 

Dit maakt een nauwe samenwerking en een integrale aanpak mogelijk wat het kind ten goede komt. Bovendien biedt onderwijs én zorg op één plek ook praktische voordelen, zoals therapie onder schooltijd en geen extra reizen.

spon_dekiem_okt23_21_2023

Onze identiteit

De school maakt het mogelijk dat leerkrachten en overige medewerkers hun religie of levensbeschouwing vertegenwoordigen, mits dit in overeenstemming is met onze waarden. Het is daarom mogelijk dat leerkrachten hun religie of levensovertuiging laten merken aan anderen. Dit houdt in dat zij vanuit hun eigen levensovertuiging met de kinderen in gesprek gaan, maar daarbij wel de kinderen op objectieve wijze informatie geven. 

Wij willen de leerlingen leren van jongs af aan respect te hebben voor elkaars overtuiging of mening. Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De school brengt verschillende denkbeelden bij elkaar en laat kinderen op basis van gelijkwaardigheid daarover in gesprek gaan. Zo leren leerlingen ook kritisch te kijken naar zichzelf en naar anderen. 

Leerlingen leren waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. De school leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. In tegenstelling tot de meeste bijzonder onderwijsscholen nemen wij niet één levensbeschouwing of onderwijsconcept als vertrekpunt, maar bieden wij ruimte voor diversiteit. Het centrale uitgangspunt is de ander te waarderen zoals de ander is.