Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ons team

Binnen Kiem zijn ruim 115 medewerkers werkzaam: schoolleiding, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel.

spon_dekiem_okt23_04_2023
Samenstelling

Kiem beschikt over een managementteam (MT), dat bestaat uit de directeur en twee teamleiders. Het MT is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op Kiem. De intern begeleiders (IB-ers) begeleiden het onderwijsleerproces en de leerlingenzorg. De school beschikt verder over leerkrachten, onderwijsassistenten, psychologen, schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, verpleegkundigen, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, administratief medewerkers en conciĆ«rges. 

Aan de school is een Commissie voor de Begeleiding (CvdB) verbonden waarin de directeur, de teamleider, de intern begeleiders, de psychologen, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts zitting hebben. Ook de revalidatiearts van onze partner Rijndam kan aansluiten bij de CvdB.

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk onze vacatures op de website van Spon. Daar vind je ook vacatures voor de andere Spon-scholen. 

spon_dekiem_okt23_04_2023