Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ons onderwijs

Vanuit de mogelijkheden en talenten van de leerling werken wij gericht aan ieders eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

SPON_deKiem_okt23_04_2023
SPON_deKiem_okt23_20_2023

Uitgangspunten van ons onderwijs

Kiem heeft het onderwijsaanbod ingericht aan de hand van vijf uitgangspunten. Wij werken daarom zoveel mogelijk: 

 • Ervaringsgericht, vanuit de betrokkenheid van onze leerlingen; 
 • Ontwikkelingsgericht, ter bevordering van de ontwikkeling en groei van onze leerlingen; 
 • Betekenisvol, vanuit reële situaties die functioneel en aansprekend zijn voor onze leerlingen; 
 • Coöperatief, door leerlingen samen te laten werken, leren en ontdekken; 
 • Zingevend, met aandacht voor levensbeschouwing. 

Het onderwijs bieden we aan op maat, waarbij we differentiëren bij de instructie en de verwerking, zowel naar inhoud en niveau als naar tempo. 

Ons uiteindelijke doel is om leerlingen te laten doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs of dagbesteding; een plek waar ze als persoon, ieder met zijn/haar eigen talenten, kennis en vaardigheden, het beste uit zichzelf kunnen halen.

Onderwijsaanbod en leerroutes

Het onderwijsaanbod van Kiem bestaat uit zeven leerroutes. Elke leerroute heeft zijn eigen specifieke onderwijsdoelen, gekoppeld aan de te verwachten uitstroom van de leerling (zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief van de leerling). De leerroutes werken ieder toe naar een verschillend uitstroomprofiel.

  • Leerroute 7 Uitstroom VMBO-TL/HAVO/VWO
  • Leerroute 6 VMBO KB/GT/TL
  • Leerroute 5 VMBO BB
  • Leerroute 4 Praktijkonderwijs
  • Leerroute 3 VSO (Beschutte) arbeid
  • Leerroute 2 VSO Taakgericht en activerende Dagbesteding
  • Leerroute 1 VSO Belevingsgerichte Dagbesteding

  Meer over ons onderwijs

  Speciaal Onderwijs (SO)

  De SO-afdeling binnen Kiem start in september met 23 groepen. Binnen deze groepen wordt een onderwijsaanbod verzorgd voor leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. 

  De groepen worden samengesteld op basis van de leeftijd, de mogelijkheden, de onderwijsbehoeften en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast richten een aantal groepen zich op leerlingen met een extra zorgbehoefte of een aanbod met meer structuur.

  Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

  Kiem beschikt over een kleine VSO-afdeling, bestaande uit één groep. Deze groep is bedoeld voor langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke en (veelal) een verstandelijke beperking en leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), die binnen andere VSO-scholen niet kunnen worden opgevangen vanwege de zeer specifieke onderwijsbehoeften. 

  De leeftijd van de leerlingen binnen deze groep varieert van 12 tot 18 á 20 jaar. Het onderwijsaanbod is zowel praktisch als didactisch van aard waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan zelfredzaamheid van de leerlingen en de overgang naar wonen, werken en vrije tijd.

  EMB-leerlingen

  Binnen Kiem wordt ook onderwijs verzorgd voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Deze leerlingen hebben veelal meer behoefte aan zorg en een onderwijsaanbod dat vooral gericht is op praktische activiteiten en zelfredzaamheid. 

  Een aantal groepen (SO en VSO) biedt een specifiek (onderwijs)aanbod voor deze groep leerlingen, met de mogelijkheid voor een aanbod op maat, passend bij de onderwijsbehoefte en mogelijkheden van de individuele leerlingen.

  MKD-groep

  In de aangrenzende wijk Dubbeldam verzorgt Kiem binnen de Mutidisciplinaire Kinder Dagbehandeling (MKD) van Enver het onderwijsaanbod voor een groep jonge leerlingen. Dit betreft leerlingen die worden begeleid binnen de behandelgroepen van Enver. De leerlingen worden voorbereid op de overstap naar een onderwijssetting.